CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

chủ đề: Thương hiệu -- Chiến lược phát triển

  • Duyệt theo:
1 Kinh nghiệm xây dựng và phát triển thương hiệu của các doanh nghiệp viễn thông thế giới và bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam / Nguyễn Thị Nhung // Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á .- 2018 .- Số 9 (70) .- Tr. 56-62 .- 330

Trình bày kinh nghiệm xây dựng và phát triển thương hiệu của một số doanh nghiệp viễn thông thế giới như : Tập đoàn điện tử viễn thông Hàn Quốc Korea Telecom – KT, Tập đoàn Viễn thông NTT DoCoMo Nhật Bản, China Mobile Trung Quốc và bài học cho doanh nghiệp viễn thông Việt Nam.

2 Thái độ đối với thương hiệu và thái độ đối với quảng cáo sử dụng hình ảnh hấp dẫn giới tính qua một nghiên cứu thử nghiệm / Hà Minh Trang // Phát triển kinh tế - Jabes .- 2018 .- Số 29(4) tháng 4 .- Tr. 64-84 .- 658.827

Việc sử dụng hình ảnh hấp dẫn giới tính trong quảng cáo ngày càng phổ biến tại Việt Nam và trên thế giới. Tuy nhiên, vai trò, hiệu quả cũng như tác động tiêu cực mà quảng cáo hấp dẫn giới tính mang lại cho thương hiệu từ trước đến nay vẫn còn gây nhiều tranh cãi. Nghiên cứu này kiểm định mối quan hệ giữa thái độ ủng hộ nữ quyền, sự phán xét về mặt đạo đức, thái độ đối với quảng cáo sử dụng hình ảnh hấp dẫn giới tính và thái độ của người tiêu dùng đối với thương hiệu. Tác giả tiến hành nghiên cứu trên ba nhóm thực nghiệm thông qua việc đánh giá video clip quảng cáo có sử dụng hình ảnh nhân vật nữ gợi cảm của ba thương hiệu với các cấp độ sử dụng hình ảnh hấp dẫn giới tính khác nhau, kết quả cho thấy: (1) Thái độ ủng hộ nữ quyền có tác động tích cực đến thái độ đối với quảng cáo hấp dẫn giới tính; và (2) Thái độ đối với quảng cáo hấp dẫn giới tính đóng vai trò trung gian trong mối quan hệ giữa thái độ ủng hộ nữ quyền, sự phán xét về mặt đạo đức và thái độ đối với thương hiệu. Nghiên cứu góp phần giúp các nhà quản trị hoạt động tiếp thị, quảng cáo lường trước và quản trị tốt những rủi ro có thể xảy đến với thương hiệu khi sử dụng quảng cáo hấp dẫn giới tính trong bối cảnh văn hóa - xã hội Việt Nam.

3 Xây dựng thương hiệu du lịch Ninh Bình / ThS. Ngô Thị Huệ, ThS. Trần Thị Thu // Du lịch Việt Nam .- 2018 .- Số 5 tháng 5 .- Tr. 47-48 .- 910.202

Trình bày tình hình phát triển du lịch ở Ninh Bình và một số giải pháp nhằm xây dựng thương hiệu điểm đến du lịch ở Ninh Bình.

4 Hoạt động truyền thông thương hiệu của các NHTM Việt Nam trong thời kỳ hội nhập / Nguyễn Việt Hà // .- 2017 .- Số 16(481) .- Tr. 30-34 .- 658.827 950

Nêu vai trò của truyền thông thương hiệu đối với hoạt động kinh doanh ngân hàng, hiện trạng hoạt động và đưa ra một số đề xuất giúp nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông thương hiệu của các NHTM Việt Nam.

5 Tính toàn cầu thương hiệu và xu hướng tiêu dùng thương hiệu: Vai trò trung gian của chất lượng nhận thức / Nguyễn Đình Thọ // Kinh tế & phát triển .- 2016 .- Số 228 tháng 6 .- Tr. 60-65 .- 658.8

Khám phá vai trò trung gian của chất lượng thương hiệu nhận thức bởi người tiêu dùng (gọi tắt là chất lượng nhận thức thương hiệu- perceived brand quality) đối với mối quan hệ giữa tính toàn cầu của thương hiệu nhận thức bởi người tiêu dùng (tính toàn cầu thương hiệu- perceived brand globalness) và xu hướng tiêu dùng thương hiệu.

6 Hoạt động thương mại giữa Việt Nam với Viễn Đông, Liên Bang Nga: Thực trạng, triển vọng và định hướng phát triển / TS. Đỗ Hương Lan // Nghiên cứu Châu Âu .- 2014 .- Số 9 (168)/2014 .- Tr. 82-91 .- 330

Trong bối cảnh hiện nay, khi Liên bang Nga tăng cường hội nhập với Châu Á – Thái Bình Dương qua cửa ngõ Viễn Đông và Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga và những diễn biến khác trên trường quốc tế, quan hệ thương mại Việt Nam – Viễn Đông hứa hẹn nhiều triển vọng to lớn. Bài viết sẽ khái quát thực trạng hoạt động thương mại giữa Việt Nam và khu vực Viễn Đông, đồng thời phân tích triển vọng và đưa ra một số định hướng phát triển hoạt động thương mại giữa hai bên.

7 Nghiên cứu đo lường giá trị thương hiệu sản phẩm dựa trên khách hàng / Nguyễn Hoàng Long // Khoa học Thương mại – Trường Đại học Thương mại .- 2013 .- Số 62+63/2013 .- Tr. 9-18. .- 658

Nguồn gốc của giá trị thương hiệu là từ nhận thức khách hàng nên sẽ rất hữu ích nếu nhà quản trị có thể đo lường và theo dõi chúng ở mức độ khách hàng. Chủ đề của bài báo này là phát triển đo lường giá trị thương hiệu dựa trên khách hàng đối với ngành sản phẩm, ngoài ra, cũng xem xét mối quan hệ giữa tài sản thương hiệu sản phẩm dựa trên khách hàng và kết quả tài chính của doanh nghiệp trong việc kinh doanh sản phẩm đó.

8 Phát triển liên kết thương hiệu của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam / ThS. Phạm Quang Sỹ // Thị trường tài chính tiền tệ .- 2013 .- Số 5 (374)/2013 .- Tr. 35-39. .- 332.12

Trình bày những nội dung chủ yếu của liên kết thương hiệu: phân loại liên kết thông qua tiếp xúc với các giác quan, phân loại theo kinh nghiệm thực tiễn; Thực trạng hoạt động phát triển liên kết thương hiệu của các ngân hàng thương mại Việt Nam; Một số giải pháp và kiến nghị để phát triển liên kết thương hiệu trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.

9 Định vị thương hiệu cho ngân hàng thương mại / ThS. Lê Huyền Ngọc // Thị trường tài chính tiền tệ .- 2012 .- Số 11 (356)/2012 .- Tr. 34-35. .- 332.12

Trình bày thực trạng việc định vị thương hiệu của hệ thống ngân hàng Việt Nam. Phương pháp xây dựng chiến lược định vị thương hiệu dài hạn – Giải pháp định vị thương hiệu cho hệ thống ngân hàng Việt Nam.