CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Khoa Môi Trường

  • Duyệt theo:
551 Quản lý chất thải rắn – Những điều còn bất cập / Nguyễn Văn Thùy, Lê Anh Hoàng, Mạc Thị Minh Trà // Môi trường .- 2012 .- Số 2/2012 .- Tr. 28-30. .- 363.7

Trình bày những bất cập trong việc quản lý chất thải rắn gồm: Thể chế và chính sách về quản lý chất thải rắn chưa hoàn thiện, triển khai chưa triệt để; Phân công, phân nhiệm quản lý chất thải rắn còn phân tán, chồng chéo và niều lỗ hổng; Tỷ lệ thu gom, phân loại và xử lý chất thải rắn đúng kỹ thuật vệ sinh còn thấp; Thực hiện chương trình 3T (hay 3R) trong quản lý chất thải rắn còn manh mún; Xã hội hóa, tư nhân hóa và huy động cộng đồng tham gia còn yếu kém…

552 Một số vấn đề cần quan tâm trong công tác lập, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường / Lương Văn Ngự // Môi trường .- 2012 .- Số 2/2012 .- Tr. 26-27. .- 363.7

Nhằm khắc phục những thách thức về môi trường, hệ thống văn bản pháp luật liên tục được bổ sung, chỉnh sữa, hoàn thiện, tuy nhiên vẫn tồn tại một số vướng mắc khi thực hiện. Bài viết này mong muốn tìm được những giải  pháp khắc phục các vướng mắc mà địa phương gặp phải khi thực hiện công tác lập, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.

553 Truyền thông – Giải pháp hữu hiệu giảm thiểu biến đổi khí hậu / NLP // Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2011 .- Số kỳ 1 tháng 12/2011 .- Tr. 6-10. .- 363.7

Trình bày vai trò của truyền thông đối với biến đổi khí hậu, một số giải pháp cho truyền thông về biến đổi khí hậu như: Truyền thông liên tục, tuyên truyền qua mô hình và hoạt động cộng đồng, đơn giản thông điệp truyền thông, sự vào cuộc của các cơ quan báo chí….

554 Xử lý nước thải sinh hoạt bằng công nghệ thấm lọc kết hợp trồng cây trong điều kiện Việt Nam / TS. Nguyễn Đức Toàn, ThS. Phạm Tiến Nhất // Tài nguyên và môi trường .- 2011 .- Số 20 (130)/2011 .- Tr. 22-23 .- 363.7

Trong điều kiện hiện nay ở Việt Nam, việc xây dựng các trạm xử lý nước thải tập trung gặp nhiều khó khăn do chi phí đầu tư và vận hành lớn, vì vậy việc nghiên cứu làm sạch nước thải tại chỗ của các hộ gia đình hay các cụm dân cư, công trình công cộng bằng các công nghệ phù hợp, đơn giản, có chi phí xây dựng và vận hành thấp, bảo đảm vệ sinh môi trường là một hướng giải quyết hợp lý và khả thi. Bài viết giới thiệu một phương pháp xử lý nước thải sinh hoạt bằng công nghệ thấm lọc kết hợp cây trồng và loại cây trồng trong bãi lọc.

555 Nghiên cứu thành phần hóa học có cấu trúc Alkaloids từ câu ngô thù du Việt Nam / Trần Mạnh Hùng, Mai Thị Sương Sa, Võ Thị Tương,… // Kỷ yếu hội nghị khoa học (Kỷ niệm 17 năm thành lập Trường 11/1994 – 11/ 2011) .- 2011 .- Tr 285 - 292 .- 633.1

Giới thiệu khái quát về cây ngô thù du về tên gọi, xuất xứ, tác dụng dược lý, độc tính và những hợp chất quan trọng đã được tìm thấy trong cây ngô thù du: Evodiamine, 7-hydroxyrutaecarpine, Ketoyobyrin, ketoyobyrine 16-methyl ether và norketoyobyrine.

556 Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu và xây dựng mô hình thích ứng ở vùng trũng thấp tỉnh Thừa Thiên Huế / Lê Văn Thăng, Nguyễn Đình Huy, Hồ Ngọc Anh Tuấn // Kỷ yếu hội nghị khoa học (Kỷ niệm 17 năm thành lập Trường 11/1994 – 11/ 2011) .- 2011 .- Tr 57 – 66 .- 363.7

Từ những kết quả nghiên cứu đạt được về các biểu hiện và tác động của biến đổi khí hậu tại tỉnh Thừa Thiên Huế, nghiên cứu này tiếp tục xây dựng một số mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu cho vùng trũng thấp, gồm: Mô hình trồng rau, mô hình nuôi trồng thủy sản, và mô hình nhà cộng đồng.

557 Ô nhiễm môi trường ở Hà Nội: Thực trạng và giải pháp / PGS. TS. Nguyễn Ngọc Huyền // Kinh tế & phát triển .- 2011 .- Số 168/2011 .- Tr. 3-8 .- 363.1

Thực trạng ô nhiễm môi trường ở Hà Nội, nguyên nhân làm ô nhiễm môi trường. Một số giải pháp và kiến nghị giảm ô nhiễm môi trường Hà Nội.