CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Khoa Môi Trường

  • Duyệt theo:
41 “Triệu ngôi nhà xanh” – Hướng tới tương lai năng lượng bền vững tại Việt Nam / Ngụy Thụy Khanh // Môi trường .- 2019 .- Số 9 .- Tr. 54 - 56 .- 363

Việt Nam là nước nhiệt đới, tiềm năng bức xạ mặt trời được đánh giá ở mức hàng đầu trên thế giới với tổng số giờ nắng và cường độ bức xạ nhiệt cao (trung bình khoảng 5 kWh/ngày). Đặc biệt, ở các tỉnh phía Nam, số giờ nắng lớn, dao động từ 1.600 – 2.600 giờ/năm. Bên cạnh nguồn năng lượng mặt trời dồi dào, nước ta còn có 8,6% diện tích lãnh thổ có gió đạt tiêu chuẩn về tốc độ và mật độ để sản xuất phong điện. Tuy nhiên, những nguồn năng lượng sạch này vẫn chưa phát triển rộng rãi trên cả nước. Nhằm hướng tới mục tiêu vào năm 2030 đạt 1 triệu ngôi nhà và tòa nhà áp dụng các giải pháp xanh, Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) đã khởi xướng Chương trình “Triệu ngôi nhà xanh”. Để tìm hiểu rõ hơn về Chương trình này, Tạp chí Môi trường đã có cuộc trao đổi với bà Ngụy Thị Khanh – Giám đốc GreenID.

42 Cải thiện hoạt động quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng / Hoàng Mạnh Dũng, Nguyễn Thị Quế // .- 2019 .- Số 2 .- Tr. 237-243 .- 363

Hoạt động quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại huyện Đạ Tẻh đã có nhiều cố gắng với sự tham gia của các cấp, ngành tại địa phương. Tuy nhiên, hoạt động này vẫn còn nhiều bất cập và chưa đáp ứng với yêu cầu đặt ra. Nghiên cứu dựa vào Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; đồng thời điều tra sự hài lòng của các bên liên quan về các yếu tố quản lý chất thải rắn sinh hoạt theo Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ. Với kết quả điều tra sự hài lòng của các bên liên quan nhằm xác định thứ tự ưu tiên cần cải thiện về lĩnh vực này tại huyện Đạ Tẻh. Sự kết hợp giữa phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp nghiên cứu định lượng góp phần đề xuất các khuyến nghị nhằm cải thiện hoạt động quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng phục vụ giai đoạn 2019-2023.

43 Quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030 / ThS. Đặng Trần Hiếu // Tài nguyên & Môi trường .- 2019 .- Số 19 (321) .- Tr. 32 - 33 .- 363.7

Để phục vụ cho công tác nghiên cứu, hoạch định chính sách, đề xuất với Tiểu ban Kinh tế - Xã hội chuẩn bị Đại hội Đảng khóa XIII, mới đây Ủy ban khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức hội thảo “Định hướng quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến khổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030”.

44 Môi trường nông thôn và một số đề xuất giải thiểu ô nhiễm / Ngọc Yến // Tài nguyên & Môi trường .- 2019 .- Số 19 (321) .- Tr. 40 - 41 .- 363.7

Quà trình công nghiệp hóa nông nghiệp nông thôn đã và đang đặt ra những thách thức đối với công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường và bảo vệ môi trường nông thôn trong giai đoạn hiện nay.

45 Nghiên cứu kinh nghiệm giảm nhẹ thiên tai trước tác động của biến đổi khí hậu / Nguyễn Thị Na // Tài nguyên & Môi trường .- 2019 .- Số 20 (322) .- Tr. 12 - 13 .- 363.7

Tiến trình thích ứng biến đổi khí hậu có thể đúc rút được nhiều kinh nghiệm từ giảm nhẹ thiên tai và những khả năng giảm thiểu thiệt hại, đặc biệt trong bối cảnh gia tăng tần suất và cường độ thiên tai như hiện nay. Các nước trên thế giới cũng như Việt Nam cần làm nhiều việc để xây dựng khả năng chống chịu với những tác động biến đổi khí hậu gây ra cho con người trước mắt cũng như lâu dài.

46 Xây dựng mô hình ủ thức ăn thừa thành phần Compost quy mô hộ gia đình / // Tài nguyên & Môi trường .- 2019 .- Số 20 (322) .- Tr. 24 - 26 .- 363

Đánh giá được lượng rác thải sinh hoạt được thải ra mỗi ngày, bên cạnh đó Xây dựng quy trình và thực hiện mô hình ủ phân theo quy mô hộ gia đình đạt được kết quả tối ưu nhất.

47 Tìm giải pháp ngăn chặn đẩy lùi rác thải nhựa / Đăng Tuyên // Tài nguyên & Môi trường .- 2019 .- Số 20 (322) .- Tr. 43 - 44 .- 363

Rác thải nhựa đang là mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Các mối nguy hại tiềm tàng cho môi trường sống cùng chi phí đắt đỏ để xử lý môi trường đặt ra các cơ quan quản lý phải hết sức nghiêm túc trong vấn đề sử dụng, tái chế, nhập khẩu rác thải nhựa.

48 Giảm phát thải khí nhà kính phát triển thị trường cacbon thấp / Nguyễn Linh // Tài nguyên & Môi trường .- 2019 .- Số 20 (322) .- Tr. 45 - 46 .- 363

Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, thay đổi về cắt giảm lượng phát thải khí nhà kính, phát triển thị trường cacbon thấp, chống tác động biến đổi khí hậu, nước ta luôn khẳng định nỗ lực, quyết tâm của mình.