CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Khoa Du Lịch

  • Duyệt theo:
51 Hợp tác du lịch Việt Nam - Liên bang Nga những năm đầu thế kỷ XXI: thực trạng và vấn đề đặt ra / Vũ Thị Hồng Chuyên // Nghiên cứu Châu Âu .- 2017 .- Số 10 .- Tr. 80-91 .- 910

Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga được xây dựng trên nền tảng vững chắc và phát triển, mở rộng trên nhiều lĩnh vực, trong đó du lịch là lĩnh vực hợp tác tiềm năng đồng thời là một điểm nhấn quan trọng trong quan hệ song phương.

52 Giải pháp thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào phát triển du lịch ở tỉnh Nghệ An / Nguyễn Văn Thành // Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương .- 2019 .- Số 534+535 .- Tr. 13-15 .- 910

Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào phát triển du lịch ở tỉnh Nghệ An thời gian qua để đưa ra các giải pháp có hiệu quả nhằm tiếp tục thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào phát triển du lịch ở tỉnh Nghệ An thời gian tới.

53 Một số giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành du lịch / Nguyễn Bảo Thư // .- 2019 .- Số 534+535 .- Tr. 16-18 .- 910

Căn cứ vào kết quả khảo sát thực trạng phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành du lịch; căn cứ các quy định của pháp luật về lĩnh vực này (luậy doanh nghiệp, luật du lịch và các văn bản khác); căn cứ bối cảnh trong nước và quốc tế; căn cứ quan điểm và định hướng phát triển du lịch của Nhà nước, bài viết đề xuất hai nhóm giải pháp nhằm phát triển các DNNVV trong ngành du lịch.

54 Giải pháp đẩy mạnh hoạt động du lịch lữ hành của Việt Nam trong điều kiện hiện nay / Nguyễn Tiến Mạnh // Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương .- 2019 .- Só 537 .- Tr. 76-78 .- 910

Khái niệm, đặc điểm dịch vụ du lịch lữ hành; các điều kiện để phát triển dịch vụ du lịch lữu hành; tình hình hoạt động du lịch lữ hành của Việt Nam; gải pháp mạnh hoạt động du lịch lữ hành của Việt Nam.

55 Đánh giá tình hình hội nhập của nguồn nhân lực Việt Nam sau ba năm gia nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN / Phạm Thanh Hiền // Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương .- 2019 .- Số 537 .- Tr. 79-80 .- 658

Tình hình hội nhập của nguồn nhân lực Việt Nam sau ba năm gia nhập AEC; nguyên nhân hạn chế trong di chuyển lao động trong ASEAN của VN;Một số định hướng giải pháp cải thiện tình trạng hội nhập của lao động VN trong AEC.

56 Xu hướng thế giới và giải pháp phát triển du lịch sinh thái ở Việt Nam / Nguyễn Thị Thanh Bình // Du lịch Việt Nam .- 2018 .- Số 12 .- Tr. 42 – 43 .- 910

Dự thảo Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định một trong những xu thế chủ đạo của du lịch thế giới trong những thập niên tới là “phát triển du lịch có trách nhiệm, phát triển du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng vừa là xu hướng vừa là đòi hỏi tất yếu đối với ngành Du lịch để đảm bảo thực hiện nguyên tắc và mục tiêu phát triển bền vững”

57 Nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù Bến Tre / Trần Thanh Thảo Uyên // Du lịch Việt Nam .- 2018 .- Số 12 .- Tr. 46 – 47 .- 910

Du lịch được đánh giá là ngành kinh tế trọng điểm của Bến Tre, góp phần tạo ra nhiều cơ hội việc làm và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Chính vì vậy, phát triển sản phẩm du lịch đặc thù ở Bến Tre là điều rất cần thiết trong bối cảnh hội nhập ngày nay.

58 Các vấn đề chính về cơ cấu lại ngành Du lịch Việt Nam / Đỗ Cẩm Thơ // Du lịch Việt Nam .- 2018 .- Số 12 .- Tr. 50 – 52 .- 910

Nêu lên một số vấn đề chính về cơ cấu lại ngành Du lịch Việt Nam như: Bối cảnh, xu hướng và những chính sách phát triển; Thực trạng cơ cấu ngành Du lịch; Một số định hướng chính về chính sách cơ cấu lại ngành Du lịch; Một số nhiệm vụ chính cần cơ cấu, sắp xếp lại.

59 Khu đô thị cao cấp, điểm đến du lịch tiện ích và hấp dẫn / Bùi Thanh Thủy, Nguyễn Kim Anh // Du lịch Việt Nam .- 2018 .- Số 12 .- Tr. 59 – 61 .- 910

Ở Việt Nam, nhiều khu đô thị mới, hiện đại được hình thành đều có chung mục đích phục vụ tối đa các nhu cầu của con người, vì vậy trong quy hoạch xây dựng luôn có các hạng mục như: Công viên, hồ nước, cây xanh, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí, gian hàng ẩm thực, cùng nhiều tiện ích khác… Với sự phát triển và sáng tạo vượt bậc trong thiết kế và thi công, các khu đô thị này đang trở thành những điểm đến hấp dẫn không chỉ thu hút cư dân địa phương mà ngay cả khách du lịch.

60 Chiến lược phát triển sản phẩm du lịch hiện đại ở Việt Nam / Nguyễn Văn Đính // Du lịch Việt Nam .- 2019 .- Số 1+2 .- Tr. 44 – 45 .- 910

Khu vực Đông Nam Á được đánh giá sẽ trở thành khu vực thu hút khách du lịch quốc tế lớn thứ 4 thế giới với 187 triệu lượt. Cùng với sự tăng trưởng về số lượng, nhu cầu tiêu dùng du lịch cũng có sự thay đổi về xu hướng. Nghiên cứu các xu hướng này có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng chiến lược phát triển du lịch Việt Nam.