CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

  • Duyệt theo:
19371 Cơ sở khoa học và giải pháp thực hiện xã hội hóa du lịch ở Việt Nam / Nguyễn Văn Bình // .- 2005 .- tr. 22 - 23 .-

Cơ sở khoa học và giải pháp thực hiện xã hội hóa du lịch ở Việt Nam là một đè tài khoa học. Mục tiêu của đề tài là trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, xác định rõ khái niệm nội dung của xã hội hóa du lịch, đồng thời đề xuất những định hướng và các giải pháp chính cho việc triển khai thành công công tác xã hội hóa du lịch ở Việt Nam.

19372 Giải pháp cho việc đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV / Kiều Ngọc Tư // .- 2005 .- tr. 5 .-

Trình bày một số giải pháp cho việc đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh sinh viên. Từ đó để các trường thấy được tác dụng của việc đánh giá kết quả rèn luyện. ...

19373 Tìm lại lối vào Windows khi quên mất password / Nguyễn Đình Hùng // .- 2005 .- tr. 4 - 5 .- 001

Windows XP là một trong những hệ điều hành bảo mật tốt nhất hiện nay. Chế độ phân quyền sử dụng và được bảo mật bằng password rất hữu ích cho chương trình máy tính nối mạng hoặc nhiều người dùng chung một máy. Nhưng điều này nhiều khi cũng gây ra rắc rối và thiệt hại khi bạn lỡ quên mất password- chìa khóa duy nhất để truy xuất Windows. Bài viết nêu ra những phương pháp giải quyết.

19374 Văn hóa Đảng với vấn đề khen chê trong Đảng / Mai Mộng Tưởng // .- 2005 .- tr. 2 .-

Bàn về văn hóa Đảng là văn hóa lãnh đạo, khen chê trong Đảng là khen chê có lãnh đạo,do đó khen chê không có tác dụng hoặc phản tác dụng đều bộc lộ sự thiếu hoặc phản văn hóa Đảng.

19375 Mail2world - hộp thư miễn phí không giới hạn dung lượng / // .- 2005 .- tr. 6 - 7 .- 004

Miễn phí, giao diện đẹp, không cần quan tâm đến dung lượng, có thể gởi file đính kèm kích cở lớn (10240 KB), tên miền tự chọn (theo danh mục)... Đó là tất cả những gì mà webmail Mail2world có thể đem lại cho bạn tại địa chỉ www.mail2world.com. Giới thiệu một số chức năng trên trang web. ... ...

19376 Phát triển ổn định thị trường chứng khoán Việt Nam sau khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 nhằm thúc đẩy kênh huy động vốn của doanh nghiệp qua phát hành chứng khoán / TS. Nguyễn Sơn // Kinh tế & phát triển, Số 142/2009 .- 2002 .- Tr. 20-23 .- 336

Trình bày những tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 đến nền kinh tế và thị trường chứng khoán, tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2008. Nhận định về tình hình kinh tế năm 2009 và những vấn đề đặt ra cho việc phát triển ổn định thị trường chứng khoán Việt Nam: về kinh tế thế giới, về kinh tế trong nước, giải pháp để thúc đẩy phát triển thị trường chứng khoán, tạo kênh huy động vốn cho nền kinh tế.

19377 Vai trò của thị trường tài chính đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam / TS. Nguyễn Phi Lân, Th.s. Nguyễn Bích Ngà // Kinh tế & phát triển, Số 142/2009 .- 2002 .- Tr. 24-28 .- 336

Cung cấp những thông tin nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa thị trường tài chính và tăng trưởng kinh tế tại 61 tĩnh thành Việt Nam trong giai đoạn 1997 – 2006. Bố cục bài viết gồm 3 phần: Phần I: trình bày các thông tin cơ bản; Phần II: phân tích thực nghiệm; Phần III: các giải pháp.

19378 Tiếp cận về sinh thái cảnh quan / ThS. Nguyễn Hoàng Linh // Kiến trúc Việt Nam .- 2014 .- Số 7+8/2014 .- Tr. 58-61. .- 720

Trình bày khái niệm Sinh thái cảnh quan, du lịch sinh thái rừng và quy hoạch khu du lịch sinh thái rừng. Kinh nghiệm nghiên cứu và áp dụng mô hình khu du lịch sinh thái cảnh quan vào ở một số nước trên thế giới. Nghiên cứu ứng dụng mô hình quy hoạch các khu du lịch sinh thái ở Việt Nam.

19379 Nghiên cứu thực nghiệm sự làm việc của dầm bê tông có cốt polyme sợi thủy tinh hàm lượng thấp / TS. Nguyễn Hùng Phong // Xây dựng .- 2014 .- Số 09/2014 .- Tr. 61-65 .- 624

Đề cập đến sự làm việc chịu uốn của dầm bê tông có cốt là thanh polyme cốt sợi thủy tinh (GFRP) với hàm lượng cốt thấp hơn hàm lượng cân bằng thông qua một nghiên cứu thực nghiệm.

19380 Thành lập chương trình BSHH V1.0 bình sai hỗn hợp lưới trắc địa mặt đất – GPS trong hệ tọa độ phẳng / KS. Nguyễn Văn Xuân // Khoa học Công nghệ xây dựng .- 2015 .- Số 4/2015 .- Tr. 53-59 .- 624

Tổng quan về lưới khống chế hỗn hợp các trị đo mặt đất – GPS. Thuật toán bình sai hỗn hợp lưới trắc địa mặt đất. Thành lập chương trình BSHH V1.0 bình sai hỗn hợp lưới trắc địa mặt đất – GPS trong hệ tọa độ phẳng bằng ngôn ngữ lập trình Visual Basic 6.0.