CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

  • Duyệt theo:
19351 Du lịch Việt Nam qua con mắt nhà báo nước ngoài và vấn đề quảng bá xúc tiến du lịch / Thanh Bình // .- 2005 .- .-

Phần 1: Du lịch Việt Nam qua con mắt nhà báo nước ngoài; Phần 2: Dự định trong quảng bá, xúc tiến của du lịch Việt Nam.

19352 Thị trường thẻ ngân hàng: Những bước phát triển vượt bậc / Trương Thị Hồng // .- 2005 .- tr. 16 .-

Tổng quan về thị trường thẻ ngân hàng ở Việt Nam: Thứ nhất: Số lượng thẻ phát hành tăng rất nhanh; Thứ hai: Hệ thống máy rút tiền tự động được các ngân hàng lắp đặt nhiều hơn; Thứ ba: Về công dụng thẻ được nâng lên rất nhiều; Thứ tư: Về các loại thẻ phát hành ngày càng đa dạng; Thứ năm: Có sự liên kết giữa các ngân hàng thẻ.

19353 Ngân hàng Thành Phố Đà Nẵng- 30 năm xây dựng và trưởng thành / Trần Thị Kim Ngân // .- 2005 .- tr. 19 - 22 .- 658.368

Trình bày kết quả hoạt động đã đạt được của Ngân Hàng Tp. Đà Nẵng trong 30 năm qua

19354 Dự báo kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương / Ngọc Lan // .- 2005 .- tr. 26 .-

Những dự báo của các nhà nghiên cứu kinh tế về tình hình kinh tế của các nước châu Á - Thài Bình Dương.

19355 Doanh nghiệp thời tăng giá: áp lực từ nhiều phía ... / Phạm Thị Tương Vân, Nguyễn Bích Ngọc // .- 2005 .- .-

Sử dụng nhiều vật tư, nguyên liệu nhập khẩu do giá đầu vào tăng, đã gây áp lực với việc tăng giá đầu ra, hạn chế khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Những ảnh hưởng của sự tăng giá: Tác động tích cực, tác động tiêu cực và áp lực từ nhiều phía cho doanh nghiệp: Áp lực từ nguyên liệu, áp lực từ thị trường, áp lực về tiền lương.

19356 Hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế: Thời cơ, thách thức, nghĩa vụ và quyền lợi của Việt Nam / Phạm Bảo Lâm, Tô Thị Hồng Anh // .- 2005 .- tr. 23 - 26 .-

Xu thế hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế ngày càng mở rộng. Việt Nam không đứng ngoài trào lưu đó. Điều quan trọng là chúng ta phải hiểu và nắm chắc nguyên tắc hoạt động của tổ chức WTO để có thể thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, đồng thời khai thác những quyền lợi của mình khi tham gia.

19357 Gắn thương hiệu năm sao với lòng hiếu khách / Hồng Tâm // .- 2005 .- .-

Cuộc phỏng ấn với ông Jan Peter Van Ree, Tổng giám đốc khách sạn Part Hyatt Saigon . Theo ông, lợi thế cạnh tranh của khách sạn bao gồm: 1. Thương hiệu, 2. Mạng lưới văn phòng đại diện; 3. Sự khác biệt.

19358 Bốn nguyên tắc trong chiến lược giao tiếp hiệu quả / Ngọc Lan Chi // .- 2005 .- tr 13 .-

Bốn nguyên tắc cần thực hiện để giao tiếp đạt hiệu quả: 1. Thấu hiểu đối tượng; 2. Tìm hiểu xem mọi người tiếp nhận và lĩnh hội giao tiếp như thế nào; 3. Thử nghiệm cách giao tiếp của mình; 4. Đánh giá thông tin phản hồi.

19359 Tiến cùng để tiến kịp thời đại / Trần Đình Thiên // .- 2005 .- tr. 57 - 63 .-

Hội nhập kinh tế quốc tế và tồn tại được trong hội nhập là điều rất không dễ dàng, đặc biệt là đối với những nước nghèo đi lạc hậu đi sau.Tác giả phân tích bốn nhiệm vụ khởi động và đột phá nhằm đưa nền kinh tế Việt Nam hội nhập cùng nền kinh tế thế giới.

19360 Một số ý kiến góp phần mở rộng cho vay có hiệu quả và hạn chế rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại ... / Trần Bùi Quốc Tuệ // .- 2005 .- tr. 42 - 45 .-

Để hạn chế rủi ro, bản thân các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng nói chung phải tự mình thực hiện nghiêm túc các quy trình nghiệp vụ, các quy định, thì còn có các yếu tố bên ngoài. Đó là một số nội dung đang được đặt ra hiện nay, được phân tích và đưa ra một số kiến nghị cụ thể trong phạm vi bài này.