CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Trở về

Đánh giá vai trò của xét nghiệm vi sinh trong chẩn đoán các tác nhân gây nhiễm khuẩn hô hấp dưới

Tác giả: Võ Đức Chiến, Trần Thị Kiều, Từ Ngân Trâm
Số trang: Tr. 29 - 34
Số phát hành: Số 3
Kiểu tài liệu: Tạp chí điện tử
Nơi lưu trữ: CSDL điện tử
Mã phân loại: 610
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Từ khóa: Nhiễm trùng cấp hô hấp dưới, viêm phổi
Tóm tắt:

Bài viết đánh giá vai trò của xét nghiệm vi sinh trong chẩn đoán các tác nhân gây nhiễm khuẩn hô hấp dưới.

Tạp chí liên quan