CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Trở về

Nhiễm trùng hô hấp dưới cấp tính ở cộng đồng do tác nhân vi sinh gây bệnh khó điều trị

Tác giả: Nguyễn Văn Thành
Số trang: Tr. 20 - 28
Số phát hành: Số 3
Kiểu tài liệu: Tạp chí điện tử
Nơi lưu trữ: CSDL điện tử
Mã phân loại: 610
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Từ khóa: Nhiễm trùng hô hấp dưới, viêm phổi cộng đồng, vi khuẩn kháng thuốc, đợt cấp COPD
Tóm tắt:

Cung cấp một cách nhìn cụ thể, cần thiết và cập nhật về tình hình kháng thuốc của vi sinh gây bệnh phổ biến và những tác nhân vi sinh gây bệnh đặc biệt. Trên cơ sở này tác giả muốn xác định các quan điểm điều trị kháng sinh cần thiết và hợp lý trong thực hành, nhất là ở tuyến y tế ban đầu.

Tạp chí liên quan