CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Trở về

Thiết kế cấu trúc hệ thống kế toán chi phí trong mối quan hệ với sự đo lường chất lượng thông tin

Tác giả: Vũ Thị Thanh Huyền
Số trang: Tr. 82-84
Tên tạp chí: Kế toán & Kiểm toán
Số phát hành: Số 186
Kiểu tài liệu: Tạp chí Chuyên ngành
Nơi lưu trữ: 209 Phan Thanh
Mã phân loại: 657
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Từ khóa: Kế toán chi phí, Thiết kế cấu trúc hệ thống kế toán chi phí
Tóm tắt:

Khái quát về hệ thống kế toán chi phí, tổng quan các nghiên cứu về cấu trúc hệ thống kế toán chi phí; các nghiên cứu về đo lường chất lượng thông tin chi phí; tóm lược một số nghiên cứu về mối quan hệ giữa cấu trúc hệ thống kế toán chi phí với chất lượng thông tin chi phí trong thời gian gần đây; kết luận và định hướng nghiên cứu về hệ thống kế toán chi phí - CAS.

Tạp chí liên quan