CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Trở về

Kỹ thuật đặt nội khí quản cấp cứu

Tác giả: Dương Minh Ngọc
Số trang: Tr. 53 - 58
Số phát hành: Số 10
Kiểu tài liệu: Tạp chí điện tử
Nơi lưu trữ: CSDL điện tử
Mã phân loại: 610
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Từ khóa: Nội khí quản, hệ hô hấp
Chủ đề: Nội khí quản
Tóm tắt:

Đặt nội khí quản là kĩ thuật cơ bản trong hồi sức nội khoa. Bác sĩ lâm sàng cần nắm rõ chỉ định, quy trình kĩ thuật đặt nội khí quản, và các biến chứng có thể xảy ra đối với bệnh nhân đặt nội khí quản.

Tạp chí liên quan