CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Trở về

Viêm trong đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Tác giả: Nguyễn Như Vinh
Số trang: Tr. 35 - 41
Tên tạp chí: Thời sự Y học (Điện tử)
Số phát hành: Số 10
Kiểu tài liệu: Tạp chí điện tử
Nơi lưu trữ: CSDL điện tử
Mã phân loại: 610
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Từ khóa: Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, điều trị
Tóm tắt:

Bài viết này mô tả đặc điểm của viêm của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính trong giai đoạn cấp cũng như mối liên quan giữa tình trạng viêm này với các biểu hiện lâm sàng của bệnh nhân.

Tạp chí liên quan