CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Trở về

Gây mê cho trẻ béo phì: Ca lâm sàng

Tác giả: Phan Thị Minh Tâm, Huỳnh Hồng Hạnh
Số trang: Tr. 121-128
Số phát hành: Số 3
Kiểu tài liệu: Tạp chí điện tử
Nơi lưu trữ: CSDL điện tử
Mã phân loại: 610
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Từ khóa: Béo phì, gây mê, lâm sàng
Chủ đề: Gây tê
Tóm tắt:

Để gây mê an toàn cho trẻ béo phì, chúng ta phải biết chọn phương pháp gây mê cho trẻ béo phì và biết ảnh hưởng của chúng lên các cơ quan. Các nguyên tắc chăm sóc chu phẫu và có kiến thức về dược động học của thuốc mê trên trẻ béo phì.

Tạp chí liên quan