CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Trở về

Hiệu quả đối kháng của vi khuẩn Bacillus subtilis chủng CG8 trong phòng trị bệnh thán thư trên ớt

Tác giả: Trần Thùy Trang, Nguyễn Tấn Đức, Phạm Hữu Nhượng
Số trang: Tr. 22-27
Tên tạp chí: Bảo vệ thực vật (Điện tử)
Số phát hành: Số 6
Kiểu tài liệu: Tạp chí điện tử
Nơi lưu trữ: CSDL điện tử
Mã phân loại: 610
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Từ khóa: Bệnh thán thư, ớt, bacillus subtilis, chủng CG8, đối kháng
Tóm tắt:

Cơ chế đối kháng của Bacillus subtilis là tiết ra các loại kháng sinh như surfactin, fengycin, iturin có bản chất là lipopeptide và các enzyme phân huyer vác tế bào nấm như chitinnase và Beta-1,3-glucanase vào môi trường, qua đó sẽ ức chế và kiềm hãm khả năng gây hại của nấm. Nghiên cứu sử dụng Bacillus subtilis làm tác nhân đối kháng với nấm Colletotrichum để phòng trị bệnh thán thư trên cây ớt.

Tạp chí liên quan