CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Trở về

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc: những tác động qua kênh tỷ giá

Tác giả: Đào Hoàng Tuấn, Trần Thị Thu Hà
Số trang: Tr. 12-24
Tên tạp chí: Nghiên cứu kinh tế
Số phát hành: Số 497
Kiểu tài liệu: Tạp chí Chuyên ngành
Nơi lưu trữ: 209 Phan Thanh
Mã phân loại: 658
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Từ khóa: Chiến tranh thương mại, tỷ giá, cơ chế tác động đến tỷ giá
Tóm tắt:

Trình bày bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc; nhận định về tác động của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc; Cơ chế tác động của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc đến tỷ giá hối đoái và biến động tỷ giá các đồng tiền trong bối cảnh chiến tranh thương mại.

Tạp chí liên quan