CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Trở về

Kinh tế Việt Nam 2016-2018 : nổ lực cải thiện môi trường kinh doanh phục vụ doanh nghiệp

Tác giả: Lý Hoàng Mai
Số trang: Tr. 13-21
Tên tạp chí: Nghiên cứu kinh tế
Số phát hành: Số 496
Kiểu tài liệu: Tạp chí Chuyên ngành
Nơi lưu trữ: 209 Phan Thanh
Mã phân loại: 658
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Từ khóa: Môi trường kinh doanh, doanh nghiệp, kinh tế Việt Nam
Tóm tắt:

Tổng quan một số quan điểm về Môi trường kinh doanh; phân tích thực trạng Môi trường kinh doanh của VN giai đoạn 2016-2018 trên góc độ ban hành và thực thi chính sách phục vụ doanh nghiệp; qua đó, đề xuất một số khuyến nghị nhằm cái thiện Môi trường kinh doanh đặt trong bối cảnh mới khi VN đã tham gia hai FTA thê hệ mới là Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên CPTPP và Hiệp định thương mại tự do giữa VN và Liên minh Châu Âu.

Tạp chí liên quan