CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Trở về

Thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP về phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu : sau 2 năm nhìn lại

Tác giả: Bùi Nhật Quang, Hà huy Ngọc
Số trang: Tr. 3-12
Tên tạp chí: Nghiên cứu kinh tế
Số phát hành: Số 496
Kiểu tài liệu: Tạp chí Chuyên ngành
Nơi lưu trữ: 209 Phan Thanh
Mã phân loại: 330
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Từ khóa: Biến đổi khí hậu, đồng bằng sông Cửu Long, Nghị quyết 120/NQ-CP, phát triển bền vững
Tóm tắt:

Bài viết sử dụng các phương pháp tổng quan tài liệu nghiên cứu, phân tích, thống kê, mô tả và thu thập số liệu từu các bộ, ngành liên quan từ năm 2012 đến nay để phân tích bối acnhr ra đời của Nghị quyết cũng như quá trình triển khai thực hiện, từ đó phân tích những hạn chế và đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết.

Tạp chí liên quan