CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Trở về

Hoàn thiện tổ chức kế toán tại các doanh nghiệp dược

Tác giả: Nguyễn Thị Hoàn
Số trang: Tr. 462-466
Số phát hành: Số 2
Kiểu tài liệu: Tạp chí điện tử
Nơi lưu trữ: CSDL điện tử
Mã phân loại: 657
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Từ khóa: Kế toán; Tổ chức kế toán; Doanh nghiệp dược; Chi phí; Quản lý
Tóm tắt:

Xuất phát từ thực tế tổ chức kế toán tại các công ty dược chưa phát huy hết vai trò phục vụ cho quản lý sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, vẫn còn rất nhiều bất cập như vẫn còn hiện tượng vi phạm nguyên tắc bất kiêm nhiệm, chứng từ được lập chưa đảm bảo tính kịp thời, việc ghi sổ được hạch toán sai tài khoản. Do đó, việc nghiên cứu đề tài “Công tác tổ chức kế toán trong các doanh nghiệp dược” đang là một đòi hỏi cấp thiết, có ý nghĩa cả về lý luận và thực tế.

Tạp chí liên quan