CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Trở về

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và nhu cầu du lịch

Tác giả: Lê Thị Thương
Số trang: Tr. 205-211
Tên tạp chí: Công thương (Điện tử)
Số phát hành: Số 6
Kiểu tài liệu: Tạp chí điện tử
Nơi lưu trữ: CSDL điện tử
Mã phân loại: 338.4 791
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Từ khóa: Cách mạng công nghiệp 4.0, Du lịch thông minh, Nhu cầu du lịch
Tóm tắt:

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (công nghiệp 4.0) diễn ra chủ yếu trên 3 lĩnh vực chính gồm: công nghệ sinh học, kĩ thuật số và vật lý nhưng nó đang lan toả và tác động mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực. Cách mạng công nghiệp 4.0 tận dụng sức mạnh lan toả của số hoá và công nghệ thông tin với sự đột phá của trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật và dữ liệu lớn đang tạo ra sự thay đổi to lớn trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Đối với du lịch, công nghệ hiện đại giúp cho phương thức xúc tiến quảng bá trở nên đa dạng hơn và làm thay đổi phương thức du lịch, trải nghiệm của du khách. Bài viết này trình bày các tác động của công nghiệp 4.0 đối với sự thay đổi nhu cầu du lịch ở Việt Nam và đề xuất các giải pháp để đáp ứng nhu cầu du lịch cho con người trong cuộc cách mạng này.

Tạp chí liên quan