CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Trở về

Hướng xử trí tinh hoàn cùng dương vật đứt rời: Nhân trường hợp nối ghép vi phẫu đầu tiên tại Việt Nam và nhìn lại y văn

Tác giả: Nguyễn Hồng Hà
Số trang: Tr. 196-200
Số phát hành: Số 2
Kiểu tài liệu: Tạp chí điện tử
Nơi lưu trữ: CSDL điện tử
Mã phân loại: 610
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Từ khóa: Dương vật đứt rời, i phẫu, tinh hoàn, điều trị
Tóm tắt:

Ghép lại bằng vi phẫu là phẫu thuật duy nhất trong điều trị dương vật đứt rời. Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân cần chỉ định sớm khám hội chẩn chuyên khoa tâm thần để ổn định bệnh nhân trước và sau phẫu thuật. Hạn chế về thời gian thiếu máu cục bộ rất quan trọng cho sự thành công của phẫu thuật. Chức năng sinh sản có thể được duy trì với thời gian thiếu máu cục bộ chừng 6 giờ, và chức năng nội tiết được duy trì với thời gian thiếu máu cục bộ dài hơn. Nếu nối ghép thành công thì kết quả chức năng, thẩm mỹ và tâm lý sẽ cao hơn nhiều so với tái tạo bằng các chất liệu tự thân hay nhân tạo.

Tạp chí liên quan