CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Trở về

Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng phụ gia phế thải LDPE đến một số chỉ tiêu cơ học của bê tông nhựa nóng trong phòng thí nghiệm

Tác giả: ThS. NCS. Nguyễn Hồng Quân, PGS. TS. Nguyễn Quang Phúc, TS. Lương Xuân Chiểu, KS. Nguyễn Hữu Thành
Số trang: Tr. 67-72
Tên tạp chí: Giao thông vận tải
Số phát hành: Số 12
Kiểu tài liệu: Tạp chí Chuyên ngành
Nơi lưu trữ: 7/25 Quang Trung
Mã phân loại: 624
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Từ khóa: Phế thải LDPE, phương pháp trộn khô, độ ổn định Marshalt, cường độ kéo gián tiếp, bê tông asphals
Chủ đề: Bê tông nhựa
Tóm tắt:

Trình bày các kết quả nghiên cứu thực nghiệm trong phòng đánh giá ảnh hưởng của hàm lượng phụ gia phế thải nhựa gốc LDPE theo phương pháp trộn khô đến các chỉ tiêu Marshall, cường độ kéo gián tiếp của bê tông asphalt nóng.

Tạp chí liên quan