CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Trở về

Kinh nghiệm xây dựng và phát triển thương hiệu của các doanh nghiệp viễn thông thế giới và bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Thị Nhung
Số trang: Tr. 56-62
Tên tạp chí: Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á
Số phát hành: Số 9 (70)
Kiểu tài liệu: Tạp chí Chuyên ngành
Nơi lưu trữ: 7/25 Quang Trung
Mã phân loại: 330
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Từ khóa: Doanh nghiệp viễn thông, xây dựng và phát triển thương hiệu
Tóm tắt:

Trình bày kinh nghiệm xây dựng và phát triển thương hiệu của một số doanh nghiệp viễn thông thế giới như : Tập đoàn điện tử viễn thông Hàn Quốc Korea Telecom – KT, Tập đoàn Viễn thông NTT DoCoMo Nhật Bản, China Mobile Trung Quốc và bài học cho doanh nghiệp viễn thông Việt Nam.

Tạp chí liên quan