CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Trở về

Tăng cường giá trị thương hiệu của trường đại học

Tác giả: PGS.TS. Phạm Thị Huyền, TS. Nguyễn Tiến Dũng
Số trang: Tr.22 - 24
Tên tạp chí: Khoa học và Công nghệ Việt Nam A
Số phát hành: Số 8 (713)
Kiểu tài liệu: Tạp chí Chuyên ngành
Nơi lưu trữ: 7/25 Quang Trung
Mã phân loại: 370
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Từ khóa: Giá trị thương hiệu, trường đại học
Tóm tắt:

Phân tích các khía cạnh của giá trị thương hiệu và nhận diện thương hiệu của trường Đại học và đưa ra một số khuyến nghị.

Tạp chí liên quan