CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Trở về

động của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến lợi tức cổ phiếu của các công ty chứng khoán niêm yết tại Việt Nam

Tác giả: Phạm Thị Phương Anh, Vũ Thị Thúy Vân, Lê Hoàng Anh
Số trang: Tr. 52-54
Tên tạp chí: Kế toán & Kiểm toán
Số phát hành: Số 174 tháng 3
Kiểu tài liệu: Tạp chí Chuyên ngành
Nơi lưu trữ: 209 Phan Thanh
Mã phân loại: 332.64
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Từ khóa: Kinh tế vĩ mô, Lợi tức cổ phiếu, Chứng khoán
Tóm tắt:

Nêu lên tác động của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến lợi tức cổ phiếu của các công ty chứng khoán niêm yết tại Việt Nam.

Tạp chí liên quan