CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Trở về

Sinh viên nghiên cứu khoa học: Không chỉ là rèn luyện kỹ năng

Tác giả: Thuỷ Trúc
Số trang: tr. 7
Kiểu tài liệu: Báo - Tạp chí
Nơi lưu trữ: Phòng Báo - Tạp chí(hủy)
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Từ khóa: Giáo dục đại học, du lịch
Tóm tắt:

Nghiên cứu khoa học là hoạt động diễn ra thường xuyên ở các khoa du lịch nhằm rèn luyện kỹ năng khoa học cho sinh viên. Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở đó, nhiều đề tài mang tính thực tiễn và khả năng thực thi cao đã và đang được các đơn vị trong ngành du lịch đưa vào sử dụng. ...

Tạp chí liên quan