CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Trở về

Hành nghề kế toán tại các công ty cung cấp dịch vụ kế toán: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện

Tác giả: Nguyễn Thúy Hồng
Số trang: Tr. 17 – 19
Tên tạp chí: Kế toán & Kiểm toán
Số phát hành: Số tháng 11
Kiểu tài liệu: Tạp chí Chuyên ngành
Nơi lưu trữ: 209 Phan Thanh
Mã phân loại: 657
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Từ khóa: Dịch vụ kế toán, kế toán, thực trạng, giải pháp
Tóm tắt:

Phân tích những hạn chế bất cập của pháp luật về loại hình cung cấp dịch vụ kế toán và đưa ra một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về dịch vụ kế toán.

Tạp chí liên quan