CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Trở về

10 chiêu bảo mật

Tác giả: Nguyễn Lê
Số trang: Tr. 126-129
Tên tạp chí: Thế giới vi tính, Số 193 (tháng 11)/2008
Kiểu tài liệu: Tạp chí Chuyên ngành
Nơi lưu trữ: Phòng Báo - Tạp chí(hủy)
Mã phân loại: 005
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Từ khóa: Bảo mật máy tính.
Tóm tắt:

Hầu hết các cuộc tấn công trên mạng chỉ nhằm vào vài điểm yếu không khó che chắn trên PC. Bài viết giới thiệu một số các thủ thuật đơn giản giúp máy tính của bạn an toàn hơn như: vá điểm đen của phần mềm, tìm các lỗ hổng, cứu hộp thư khỏi spam, chống đỡ với trình duyệt mới nhất, giữ cho Website an toàn, tạo mật khẩu an toàn nhưng dễ nhớ….

Tạp chí liên quan