CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Trở về

“khi nào….” – Giả định hay hiện thực?

Tác giả: TS. Lê Thị Minh Hằng
Số trang: Tr. 28-30, 21.
Tên tạp chí: Ngôn ngữ & đời sống
Số phát hành: Số 12 (218)/2013
Kiểu tài liệu: Tạp chí Chuyên ngành
Nơi lưu trữ: 7/25 Quang Trung
Mã phân loại: 400
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Từ khóa: Ngữ pháp tiếng Việt, sự tình thực, sự tình giả định
Tóm tắt:

Phân tích “khi nào” trong mối tương quan với “khi” và “nếu”, và thử lí giải vì sao “khi nào” lại có thể xuất hiện trong cùng một ngữ cảnh như vậy.

Tạp chí liên quan