CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Trở về

Một số vấn đề cần quan tâm trong công tác lập, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường

Tác giả: Lương Văn Ngự
Số trang: Tr. 26-27.
Tên tạp chí: Môi trường
Số phát hành: Số 2/2012
Kiểu tài liệu: Tạp chí Chuyên ngành
Nơi lưu trữ: 7/25 Quang Trung
Mã phân loại: 363.7
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Từ khóa: Môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, lập – thẩm định báo cáo,
Tóm tắt:

Nhằm khắc phục những thách thức về môi trường, hệ thống văn bản pháp luật liên tục được bổ sung, chỉnh sữa, hoàn thiện, tuy nhiên vẫn tồn tại một số vướng mắc khi thực hiện. Bài viết này mong muốn tìm được những giải  pháp khắc phục các vướng mắc mà địa phương gặp phải khi thực hiện công tác lập, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.

Tạp chí liên quan