Cơ sở dữ liệu nghe nhìn

Trở về

Cafe design : Number 2

Tác giả: Martin Pegler

Vật mang tin: CD
Mã phân loại: 728.047
Ký hiệu: Kt135
Nhà xuất bản: Visual Reference Publications
Số ĐKCB: Kt135
Năm xuất bản: 2002
Chuyên ngành: Kiến trúc công trình
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Nơi lưu trữ: 7/25 Quang Trung
Từ khóa: Coffeehouses, Decoration, Coffeehouses, Design and construction
Tóm tắt:

60 fresh design solutions for cafes from the U.S. and around the world. This 176-page book with over 250 full-colour images takes you on a journey to explore the newest and most creatively designed and conceived cafes

Tài liệu liên quan