Cơ sở dữ liệu nghe nhìn

Trở về

New apartment buildings

Tác giả: Arian Mostaedi

Vật mang tin: CD
Mã phân loại: 728.314
Ký hiệu: kt106
Nhà xuất bản: Monsa
Số ĐKCB: kt106
Năm xuất bản: 2011
Chuyên ngành: Kiến trúc công trình
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Nơi lưu trữ: 7/25 Quang Trung
Từ khóa: Apartment building, Houses, Apartment, Architecture
Tóm tắt:

Tài liệu liên quan