Cơ sở dữ liệu nghe nhìn

Trở về

Diễn họa kiến trúc. (Đĩa có đính kèm: 120 architectural renderings)

Tác giả: Philip Crowe

Vật mang tin: CD
Mã phân loại: 720
Ký hiệu: kt60
Nhà xuất bản: Xây dựng
Số ĐKCB: kt60
Năm xuất bản: 2011
Chuyên ngành: Kiến trúc công trình
Ngôn ngữ: Anh - Việt
Nơi lưu trữ: 7/25 Quang Trung
Từ khóa: Architectural renderings; Diễn họa kiến trúc
Tóm tắt:

Tuyển tập hoàn hảo nhất các tác phẩm diễn họa kiến trúc với ảnh chụp hướng dẫn từng bước thực hiện các đồ án đang thực hiện.