Cơ sở dữ liệu nghe nhìn

Trở về

Luyện nghe tiếng Hoa - Chứng chỉ A : Giáo trình

Tên sách đính kèm: Luyện nghe tiếng Hoa: Chứng chỉ A: Giáo trình

Tác giả: Tô Cẩm Duy

Vật mang tin: CD
Mã phân loại: 495.1
Ký hiệu: 11182
Nhà xuất bản: Trẻ
Số ĐKCB: 51GNN
Năm xuất bản: 2007
Chuyên ngành: Ngoại ngữ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Nơi lưu trữ: 7/25 Quang Trung
Từ khóa: Tiếng Hoa
Chủ đề: Tiếng Hoa
Tóm tắt:

Tài liệu liên quan