Cơ sở dữ liệu nghe nhìn

Trở về

Giáo trình Đàm thoại tiếng Hoa thông dụng 2

Tên sách đính kèm: Đàm thoại tiếng Hoa thông dụng: tập 2

Tác giả: Chu Tiểu Binh

Vật mang tin: CD
Mã phân loại: 495.17
Ký hiệu: 11134
Nhà xuất bản: Trẻ
Số ĐKCB: 44NN
Năm xuất bản: 2007
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Nơi lưu trữ: 7/25 Quang Trung
Từ khóa: tiếng Hoa, đàm thoại
Chủ đề: Tiếng Hoa
Tóm tắt:

Tài liệu liên quan