Cơ sở dữ liệu nghe nhìn

Trở về

Lập trình ASP.NET 2.0: Quyển 3:

Tên sách đính kèm: C# 2005: tập 5: Lập trình ASP.NET 2.0: Quyển 3: Điều khiển kết nối cơ sở dữ liệu

Tác giả: Phạm Hữu Khang

Vật mang tin: CD
Mã phân loại: 005.1
Ký hiệu: 9062
Nhà xuất bản: Lao Động Xã Hội
Số ĐKCB: 96G
Năm xuất bản: 2007
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Nơi lưu trữ: 7/25 Quang Trung
Từ khóa: ASP.NET 2.0, lập trình, C#, cơ sở dữ liệu
Tóm tắt:

Tài liệu liên quan