Tủ sách DTU

Giải tích cho Kinh tế, Quản trị, Khoa học Sự sống & Xã hội: Ấn bản 13

Tác giả: Raymon A. Barnett, Michael R. Ziegler, Karl E. Byleen

Bao gồm đầy đủ nội dung lý thuyết của Giải tích (Toán cao cấp) cần thiết cho các khối ngành không chuyên Toán, đặc biệt đối với các khối ngành Kinh tế, Quản trị, Khoa học Xã hội...Nội dung cuốn sách tạm chia thành hai phần chính, đó là Giải tích hàm một biến và Giải tích hàm nhiều biến. Điều thú vị của cuốn sách là hướng tiếp cận các khái niệm, kiến thức Toán học vào các vấn đề của đời sống hàng ngày một cách logic nhằm mang lại những giá trị tốt đẹp cho cuộc sống.

  • Giá bán: 360.000
  • Hiện trạng: Còn sách