Tủ sách DTU

Năm tháng tình người: Hồi ký: Tập 2 (1975-2012)

Tác giả: Lê Công Cơ (Lê Phương Thảo)

Năm tháng tình người là chuyện kể về công việc của tác giả sau ngày thành phố Huế được giải phóng (tháng 3-1975), sau đó đi học Trường Nguyễn Ái Quốc TW, về công tác tại Quảng Nam - Đà Nẵng và sáng lập trường đại học dân lập đầu tiên của miền Trung năm 1994, làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Hiệu trưởng từ đó đến nay.

  • Giá bán: 160.000
  • Hiện trạng: Còn sách

Những chân trời khát vọng: Hồi ký

Tác giả: Tần Hoài Dạ Vũ (Chủ biên)

Những chân trời khát vọng là tập hồi ký của 30 tác giả, viết về phong trào đấu tranh đô thị chống Mỹ và chính quyền Sài Gòn từ đầu những năm sáu mươi đến ngày đất nước thống nhất 1975.

  • Giá bán: 200.000
  • Hiện trạng: Còn sách

Giấc mơ Duy Tân: Tự truyện

Tác giả: Lê Công Cơ, Tần Hoài Dạ Vũ

Giấc mơ Duy Tân là một câu chuyện dài và chi tiết về cuộc đời của tác giả từ khi còn là một cậu bé nghèo khổ mồ côi mẹ tham gia chiến đấu cho đến ngày toàn thắng. Quá trình xây dựng Trường Đại học Duy Tân hình thành và phát triển.

  • Giá bán: 150.000
  • Hiện trạng: Còn sách

Năm tháng dâng người: Hồi ký

Tác giả: Lê Công Cơ

Năm tháng dâng người là một câu chuyện dài và chi tiết về cuộc đời của tác giả từ khi còn là một cậu bé nghèo khổ mồ côi mẹ tham gia chiến đấu cho đến ngày toàn thắng. Người đọc không khỏi ngạc nhiên trước những hoạt động sôi nổi, táo bạo khi công khai, khi bí mật, lúc lên rừng, lúc xuống biển, trải dài qua mấy tỉnh miền Trung, từ Đà Nẵng ra Huế, vào Quảng Nam, Quảng Ngãi, có lúc vào tận Sài Gòn, hơn 20 năm, hầu như không lúc nào ngưng nghỉ. Dĩ nhiên đó không phải là hoạt động một mình hay theo kiểu anh hùng cá nhân mà là sự phối hợp với các đồng chí, đồng đội trong sự đùm bọc của nhân dân dưới rất nhiều hình thức, ngay trong vùng địch kiểm soát, đôi khi thoát hiểm, thoát chết trong đường tơ kẽ tóc...

  • Hiện trạng: Còn sách