CSDL sách

Trở về
001
000001966
003
LDTU
020
$c36000 VNĐ
041
$avie
082
$a150.658
100
$aNguyễn, Hữu Thụ $ebiên soạn
245
$aTâm lý học quản trị kinh doanh $cNguyễn Hữu Thụ
250
$aLần thứ 2 $bIn lần thứ hai có sửa chữa và bổ sung
260
$aHà Nội $bĐại học Quốc Gia Hà Nội $c2009
300
$a251 tr. $c24 cm
500
$aĐTB ghi: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
504
$a Tài liệu tham khảo: tr.250-251
520
$aTrình bày những vấn đề chung của tâm lý học quản trị kinh doanh; Tâm lý người tiêu dùng; Hoạt động bán hàng và tâm lý người bán hàng; Tập thể sản xuất kinh doanh ...
650
$aTâm lý -- Quản trị
653
$aTâm lý học
852
$a209 Phan Thanh $bTiếng Việt
911
Đinh Thị Thu Hồng
927
Mua
928
19785
Sách Chuyên ngành