CSDL sách

Trở về
001
000001386
003
LDTU
020
$c20000 VNĐ
041
$avie
082
$a180
100
$aNguyễn, Như Hải $cTS. $etác giả
245
$aTriết học trong khoa học tự nhiên $cNguyễn Như Hải
250
$aTái bản lần thứ 1
260
$aHà Nội $bGiáo dục Việt Nam $c2009
300
$a163 tr. $c24 cm
520
$aĐối tượng, phương pháp và ý nghĩa của việc nghiên cứu Triết học trong khoa học tự nhiên; triết học trong toán học; triết học trong vật lý; triết học trong hóa học; triết học trong sinh học.
650
$aTriết học
653
$aTriết học
852
$a7/25 Quang Trung $bTiếng Việt
911
Trần Thị Hậu
927
Mua
928
20146
Sách Chuyên ngành
Sách cùng chủ đề