CSDL sách

Trở về
001
000003462
003
LDTU
020
$c50.000 VNĐ
041
$avie
082
$a621.381
100
$aPhạm, Văn Hà $ebiên dịch
245
$aXử lý hỏng hóc thiết bị điện - điện tử $cPhạm Văn Hà
260
$aTP. Hồ Chí Minh $bThống Kê $c2000
300
$a551 tr. $bminh họa $c21 cm
520
$aĐề cập đến công nghệ kỹ thuật số mới nhất và mọi khía cạnh thực tiễn về điện, hướng dẫn xử lý các kiểu sự cố điện, giải quyết nhanh sự cố thông qua vô số minh hoạ, biểu đồ và sơ đồ bổ ích.
650
$aĐiện tử
653
$aĐiện tử
852
$a7/25 Quang Trung $bTiếng Việt
911
Trần Thị Hậu
927
Mua
928
7524
Sách Chuyên ngành
Sách cùng chủ đề