CSDL sách

Trở về
001
000006183
003
LDTU
020
$c86.000 VNĐ
041
$avie
082
$a332.042
100
$aNguyễn, Văn Tiến $etác giả
245
$aTài chính quốc tế: Giáo trình $cNguyễn Văn Tiến
260
$aHà Nội $bThống kê $c2012
300
$a599 tr. $c21 cm
520
$aChương 1: Đại cương về tài chính quốc tế; Chương 2: Thị trường ngoại hối; Chương 3: Các dịch vụ ngoại hối phát sinh; Chương 4: Cán cân thanh toán quốc tế; Chương 5: Những vấn đề cơ bản về tỉ giá; ...
650
$aTài chính Quốc tế
653
$aTài chính quốc tế
852
$a209 Phan Thanh $bTiếng Việt
911
Trần Thị Hậu
927
Mua
928
40819
Sách Chuyên ngành
Sách cùng chủ đề