CSDL sách

Trở về
001
000006021
003
LDTU
020
$c109000 VNĐ
041
$avie
082
$a959.704 1
245
$aCôn đảo anh hùng - Biển Đông dậy sóng $cLê Khả Phiêu, Phạm Thế Duyệt, Đoàn Duy Thành ...[et.al]
260
$aHà Nội $bNxb Hà Nội $c2014
300
$a435 tr. $bảnh $c21 cm
490
$aBiển Việt Nam mến yêu
500
$aĐTTS ghi: Ban liên lạc tù chính trị Côn Đảo
504
$bPhụ lục: tr. 382-427
520
$aTái hiện lại cuộc vượt ngục của các người tù cộng sản qua những bài viết được kết tinh từ máu và nước mắt của những người trong cuộc. Ngoài ra còn có một số bài viết của các vị nguyên lãnh đạo, các nhà nghiên cứu và các nhà sử học phân tích, đánh giá sự kiện này với cách nhìn khoa học, thái độ nghiêm túc và tấm lòng kính phục.
546
$a
650
$aViệt Nam
653
$aLịch sử hiện đại
700
$aLê, Khả Phiêu $e Tác giả
852
$aK7/25 Quang Trung $btiếng Việt
911
Trần Thị Yến Phương
927
mua
928
40068
Sách Chuyên ngành
Sách cùng chủ đề