CSDL sách

Trở về
001
000004648
003
LDTU
020
$a9780470044735
041
$aeng
082
$a530
100
$aWalker, Jearl $etác giả
245
$aFundamentals of physics $nVolume 1
250
$a8th ed.
260
$aNew York $bWiley $c2008
300
$a560 p. $c30 cm
500
$aVnbook Drive tặng
520
$aIncluding: Measurement; Motion along a straight line; Vector; Motion in two an three dimensions;...
650
$aPhysics -- Textbooks
653
$aPhysics
852
$a7/25 Quang Trung $bTiếng Anh
911
Trần Thị Hậu
927
Tặng
928
37163
Sách Chuyên ngành
Sách cùng chủ đề