CSDL sách

Trở về
001
000005834
003
LDTU
020
$c32000 VNĐ
041
$avie
082
$a658.151
100
$aPhạm, Văn Dược $cTS. $ebiên soạn
245
$aBài tập kế toán quản trị $bCó lời giải mẫu $cPhạm Văn Dược, Đào Tất Thắng
250
$aTái bản lần thứ hai
260
$aTp. Hồ Chí Minh $bThống Kê $c2004
300
$a306 tr. $c24 cm
500
$aĐTTS ghi: Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
520
$aGồm hai phần: Phần bài tập- Bao gồm 12 chương trong mỗi chương bao gồm 2 dạng bài tập là bài tập trắc nghiệm, gồm các câu hỏi, tình huống giúp cũng cố lại lý thuyết và bài tập thực hành; Phần bài giải- Bao gồm các bài giải mẫu chi tiết đặc trưng cho từng chương làm cơ sở để tham khảo về phương pháp trình bày, và đối chiếu kết quả.
650
$aKế toán -- Quản trị kinh doanh
653
$aKế táon
700
$aĐào, Tất Thắng $c ThS $e biên soạn
852
$a209 Phan Thanh $bTiếng Việt
911
Đinh Thị Thu Hồng
927
Mua
928
5739
Sách Chuyên ngành
Sách cùng chủ đề