CSDL sách

Trở về
001
000003370
003
LDTU
020
$c32.000 VNĐ
041
$avie
082
$a617.5
100
$aPhạm, Vinh Quang $etác giả
245
$aPhẫu thuật nội soi điều trị tràn khí màng phổi tự phát $bSách chuyên khảo $cPhạm Vinh Quang
260
$aHà Nội $bY học $c2015
300
$a125 tr. $bhình ảnh minh họa $c21 cm
520
$aTrình bày về giải phẫu sinh lý màng phổi, lịch sử phát triển phẫu thuật nội soi, trang thiết bị dụng cụ nội soi lồng ngực, các phương pháp vô cảm trong phẫu thuật lồng ngực và phẫu thuật nội soi điều trị tràn khí màng phổi tự phát.
650
$aBệnh -- Phổi
653
$aPhẫu thuật nội soi
852
$a7/25 Quang Trung $bTiếng Việt
911
Trần Thị Hậu
927
Mua
928
36327
Sách Chuyên ngành
Sách cùng chủ đề