CSDL sách

Trở về
001
000000137
003
LDTU
020
$c250.000
041
$avie
082
$a616.9
100
$aLê, Đăng Hà $cGS.TSKH Nhà giáo nhân dân, Anh hùng lao động, Nguyên Viện trưởng Viện các bệnh Truyền nhiễm và Nhiệt đới Quốc gia, Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Truyền nhiễm, Trường Đại học Y Hà Nội.
245
$aBệnh truyền nhiễm và nhiệt đới
260
$aHà Nội $bKhoa học Kỹ thuật $c2011
300
$a947 tr. $c24 cm
520
$aĐề cập đến thuốc kháng sinh, thuốc kháng virus, các thuốc kháng Retrovirus, áp dụng thuốc kháng sinh Retrovirus, thuốc chống nấm, các bệnh do vi khuẩn, các bệnh do Rickettsia và các bệnh do virus.
650
$aBệnh truyền nhiễm
653
$aBệnh truyền nhiễm
852
$a7/25 Quang Trung $bTiếng Việt
911
Nguyễn Thị Hảo
927
Mua
928
34497
Sách Chuyên ngành
Sách cùng chủ đề