CSDL Sách

Duyệt theo:
Bán hàng
.jpg

12 tuyệt kỹ bán hàng

Tác giả: Tracy Brian, Tracy Micheal

Cuốn sách bắt đầu bằng những phẩm chất cần có của một người bán hàng thành công; tiếp nối với những hướng dẫn lập kế hoạch cá nhân và sau đó kết thúc bằng tất cả những bước cần thiết để có thể bán được hàng và xác lập vị trí của một trong số những người bán hàng giỏi nhất.

  • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
  • Tổng sách: 1
  • Đang rỗi: 1
.jpg

Nghệ thuật quản lý - marketing - bán hàng hiện đại

Tác giả: Nguyễn Dương, Anh Tuấn

Gồm 5 chương: Bí quyết để thành công; Có thái độ lạc quan để hấp dẫn khách hàng; Nắm bắt được tâm lý, thị hiếu khách hàng; Thiết lập mạng lưới khách hàng; Quán triệt tôn chỉ khách hàng là thượng đế.

  • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
  • Tổng sách: 2
  • Đang rỗi: 2
.jpg

Tại sao khách hàng không làm những gì bạn muốn họ làm

Tác giả: Ferdinand Fournies

Trình bày 24 giải pháp để khắc phục các vấn đề thông thường trong việc bán hàng.

  • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
  • Tổng sách: 1
  • Đang rỗi: 1