CSDL Sách

Duyệt theo:
WTO
.jpg

Việt Nam và tiến trình gia nhập WTO

Nhóm Tác giả: Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa Quốc tế học. Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn

Công bố những tham luận tuyển chọn từ Hội thảo "Việt Nam và tiến trình gia nhập WTO", được sắp xếp theo 3 nhóm vấn đề: Tiến trình chuẩn bị cho sự gia nhập WTO, sự gia nhập WTO và tác động đối với Việt Nam, kinh nghiệm từ tiến trình gia nhập WTO.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Kinh tế Việt Nam sau một năm gia nhập

Tác giả: Ngô, Quang Minh

Khái quát kinh tế Việt Nam khi gia nhập WTO, tác động và giải pháp đối với công nghiệp, nông nghiệp, đối với dịch vụ, với lãnh vực xuất nhập khẩu khi gia nhập WTO.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2
.jpg

Tổ chức thương mại thế giới (WTO – OMC) : giáo trình

Tác giả: PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn

Giới thiệu khái quát chung về WTO; Cơ chế giải quyết tranh chấp và cơ chế xem xét lại chính sách thương mại của WTO; Các hiệp định liên quan đến nguyên tắc chung trong thương mại hàng hóa, hàng rào phi thế quan, hàng rào thuế quan, quyền tự vệ trong thương mại quốc tế, thương mại dịch vụ, các biện pháp có liên quan đến thương mại, quyền sở hữu trí tuệ có liên quan đến thương mại; Cam kết của Việt Nam gia nhập WTO và nhiệm vụ cụ thể.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2
.jpg

Văn kiện gia nhập WTO của Việt Nam

Báo cáo của Ban công tác; Biểu cam kết về hàng hóa của Việt Nam trong WTO và Biểu cam kết về dịch vụ của Việt Nam trong WTO.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2
.jpeg

Development, trade, and the WTO

Tác giả: Hoekman Bernard, Mattoo AAditya,...

Part I: Trade policy reform in context; Part II: The World trade organization; Part III: Selected trade policies affecting merchandise trade; Part IV: Developing countries and negotiations on trade in services; Part V: Technology and intellectual property; Part VI: "Behind-the-border" and regulatory issues...

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1