CSDL Sách

Duyệt theo:
Việt Nam -- Lễ hội
.jpg

Lễ hội Việt Nam

Tác giả: PGS. Lê Trung Vũ, PGS.TS. Lê Hồng Lý

Trình bày các lễ hội nổi tiếng ở Việt Nam như Lễ hội Hà Nội, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Tây,....

  • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
  • Tổng sách: 1
  • Đang rỗi: 1
.jpg

Bản sắc văn hoá lễ hội : văn hoá dân gian đặc sắc qua những lễ hội truyền thống trong năm

Tác giả: Thuận Hải

Trình bày các lễ hội với cách thức thống nhất: theo thời gian diễn ra ( ngày tháng âm lịch), lịch sử hình thành, bối cảnh, địa điểm, nội dung các nghi lễ, hoạt động văn hoá, vui chơi trong lễ hội ... của hầu hết các dân tộc, vùng miền trong cả nước...

  • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
  • Tổng sách: 5
  • Đang rỗi: 5
.jpg

Những lễ hội Việt Nam tiêu biểu

Tác giả: Ngô Thị Kim Doan

Giới thiệu 200 lễ hội phổ biến nhất và lớn nhất ở Việt Nam.

  • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
  • Tổng sách: 3
  • Đang rỗi: 3