CSDL Sách

Duyệt theo:
Bệnh phong
.jpg

Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành phong - da liễu : ban hành kèm theo Quyết định số 1918/QĐ-BYT ngày 04 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Nhóm Tác giả: Bộ y tế

Giới thiệu qui trình kĩ thuật khám, chữa bệnh chuyên ngành phong - da liễu như: phẫu thuật giải áp thần kinh cho người bệnh phong, điều trị bệnh da bằng ngâm, tắm dung dịch thuốc tím 1/10.000; phẫu thuật tạo hình lông mày bằng mảnh ghép da đầu tự do; điều trị mắt thỏ cho người bệnh phong; sinh thiết da và niêm mạc.

  • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
  • Tổng sách: 5
  • Đang rỗi: 5