CSDL Sách

Duyệt theo:
Bảo hiểm
.jpg

Bảo hiểm : giáo trình

Tác giả: Nguyễn Văn Định, Phạm Thị Định, Nguyễn Thị Hải Đường

Tổng quan về bảo hiểm; Bảo hiểm xã hội; Bảo hiểm thất nghiệp; Bảo hiểm y tế; Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển; Bảo hiểm thân tàu và hội bảo hiểm "P AND I"; Bảo hiểm xây dựng và lắp đặt; Bảo hiểm hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí; Bảo hiểm hỏa hoạn.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Nguyên lý bảo hiểm: Giáo trình

Tác giả: PGS.TS. Phan Thị Cúc, NCS.Th.S. Nguyễn Thị Kim Liên

Cuốn sách hệ thống hóa những vấn đề cơ bản của chương trình môn học Nguyên lý bảo hiểm dùng cho bậc Đại học của chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng; Kế toán - Kiểm toán. Cập nhật những kiến thức mới liên quan đến luật Kinh tế kinh doanh bảo hiểm năm 2000 và luật bảo hiểm xã hội năm 2006 của nước ta và các văn bản hướng dẫn của Nhà nước hiện hành.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 10
 • Đang rỗi: 10
.jpeg

Những vấn đề cơ bản về bảo hiểm hàng hoá

Tác giả: Trương Mộc Lâm

Trình bày những vấn đề chung về bảo hiểm hàng hoá, các loại rủi ro hàng hải, tổn thất và các chi phí, phạm vi bảo hiểm theo các điều khoản chính của icc 1982 và ICC 1963, giám định và bồi thường tổn thất, đề phòng và hạn chế tổn thất,...

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2

Nghiệp vụ vận tải bảo hiểm ngoại thương

Tác giả: Triệu Hồng Cẩm

Trình bày các khái niệm và nguyên tắc chung về vận tải và bảo hiểm, nghiệp vụ mua bảo hiểm cho hàng hoá trong quá trình chuyên chở bằng đường biển ...

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Bộ luật lao động mới chính sách - chế độ tiền lương và bảo hiểm xã hội

Tác giả: Phạm Văn Mỹ

Phần I: Chính sách, chế độ tiền lương; Phần II: Bảo hiểm xã hội và y tế; phần III: Kiểm tra, thanh tra lao động và bảo hiểm.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1